បាសេឡូណា ខាតបង់ទឹកប្រាក់ ៤០៩ លានផោនក្នុងកំណត់ត្រា រដូវកាល ២០២០/២១ នេះ​ ខណៈដែលនាយកប្រតិបត្តិក៏បានបកស្រាយពីការគាំទ្រ Super League ផងដែរ

គណនីហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់បាសេឡូណាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២១ មានការខាតបង់ចំនួន ៤៨១ លានផោន ចំណូលបានធ្លាក់ចុះ ២៦ ភាគរយដែលក្លឹបបានលើកឡើងថាជាការបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ដែលជាមូលហេតុចំបង ។ នាយកប្រតិបត្តិ Ferran Reverter បាននិយាយផងដែរថាក្លឹបបានគាំទ្រ Super League ដោយសារតែកង្វល់របស់ FFP ។

តើវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅខែសីហាប្រធានក្លឹប Barcelona លោក Joan Laporta បាននិយាយអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភនៅពេលបង្ហាញថាក្លឹបមានបំណុលចំនួន ១.៣៥ ពាន់លានផោន ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃគណនីរបស់ពួកគេនៅពេលបិទរដូវកាល ២០២០-២១ បង្ហាញថាក្លឹបបានកត់ត្រាការធ្លាក់ចុះ ២៦ ភាគរយ ២២៤ លានផោន (១៩១ លានផោន) ពីប្រាក់ចំណូលកាលពីឆ្នាំមុនដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតជាមូលហេតុចំបង ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *